Pradinis » Dizainas, projektų rengimas » Projektų rengimas ir derinimas Projektų rengimas ir derinimas

Reklaminių projektų rengimas ir derinimas

Visi viešieji  užrašai miesto erdvėje privalo būti suderinti su atitinkamomis tarnybomis. Projektus miestų savivaldybėse derina nuolatinė komisija arba atsakingi pareigūnai. Projektai po dokumentų pateikimo dažniausiai išnagrinėjami per savaitę.

Derinimo byloje būtina pateikti šiuos dokumentus:

Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos;
Pastato (patalpų) techn. inventor. sklypo planas, aukštų planai;
Daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas;
Pastatą eksploatuojančios organizacijos (bendrijos) leidimas;
Notaro patvirtinti statinio ar sklypo bendraturčių raštiški sutikimai;
Įmonės registravimo pažymėjimo, arba verslo liudijimo (patvirtinta kopija);
Ženklo arba logotipo registravimo liudijimas, jei ženklas registruotas (kopija);
Pririšimo ant situacijos ir požeminių tinklų topografinio plano brėžiniai;
Įrenginio projekcijos, eskizai;
Vizualizacija su įkomponuotu statiniu, įrenginiu aplinkoje.

 

Mieste  
Projekto paruošimas 87 EUR(mokama bet kokiu atveju)
Projekto derinimas 87 EUR(mokama papildomai tik suderinimo atveju)
Viso174 EUR 

STATINIAI ANT ŽEMĖS

  Statiniai ant žemės projektuojami ant patikslintos topografinės nuotraukos. Preliminarus projektas pateikiamas per 3-5 dienas (pateikus patikslintą toponuotrauką). Procedūra analogiška kaip iškabų derinime.

   Reklaminius statinius esančius prie regioninių ir krašto kelių papildomai reikia derinti su regiono keliais, valstybine kelių policija ir valstybine kelių direkcija. Prie magistralinių kelių papildomai derinama su valstybine įmone „Automagistralė“.

Mieste  
Projekto paruošimas 580 EUR(mokama bet kokiu atveju)
Projekto derinimas 435 EUR(mokama papildomai tik suderinimo atveju)
Viso1015 EUR 

Užmiestyje  
Projekto paruošimas 580 EUR(mokama bet kokiu atveju)
Projekto derinimas 870 EUR(mokama papildomai tik suderinimo atveju)
Viso1450 EUR